Aktualności Mazovia Convention|

W dniu 28 lutego 2023 Wicedyrektor Biura MROT Iwona Majewska odebrała z rąk Wiceprezesa POT Marcina Różyckiego certyfikat rekomendowanego przez Polską Organizację Turystyczną – Poland Convention Bureau dla Mazovia Convention Bureau.

Mazovia Convention Bureau zostało założone w 2019 r. i od tego czasu funkcjonuje w strukturze MROT.

Rekomendacje Polskiej Organizacji Turystycznej pozwolą MROT jeszcze efektywniej działać na rzecz rozwoju przemysłu spotkań na Mazowszu.

Oprócz rekomendacji dla convention Maciej First, specjalista ds. marketingu i promocji w MROT zajął pierwsze miejsce w quizie organizowanym po specjalnym szkoleniu, który sprawdzał poziom wiedzy w zakresie digital marketingu. Maciej jest również zaangażowany w działalność Mazovian Convention Bureau, co rokuje osiąganie bardzo dobrych efektów podczas specjalistycznych działań promocyjnych.

Zdjęcia: Archiwum MROT

Comments are closed.

Close Search Window