Aktualności Mazovia Convention|

Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel (SOIT) ogłosiło wyniki badania Barometr SOIT. Uwzględnia ono pomiary za lata 2020-2022 oraz prognozy na rok 2023. Barometr SOIT to inicjatywa mająca na celu zmierzenie polskiego rynku podróży motywacyjnych i dostarczenie informacji na temat jego tendencji i prognoz.

Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel od 2014 roku systematycznie przeprowadza badanie Barometru wśród swoich członków. Pomiary za lata 2017-2022 przeprowadziła certyfikowana agencja ABR SESTA, która również opracowała kompleksowy raport obejmujący badania z poprzednich lat. Badanie Barometr SOIT ma na celu dostarczenia informacji na temat liczby wyjazdów, średnich budżetów, liczby uczestników, obrotów oraz innych ważnych wskaźników dotyczących podróży motywacyjnych.

Budżety, uczestnicy i obroty

Według najnowszych wyników Barometru SOIT, w 2022 roku badane firmy zorganizowały 690 wyjazdów typu incentive travel, a prognozy na rok 2023 wskazują wzrost do 828 wyjazdów. Średnia liczba zrealizowanych wyjazdów dla badanych agencji wyniosła 30 w 2022 roku, o sześć mniej niż w rekordowym roku 2019. Natomiast średnia liczba prognozowanych wyjazdów do krajów europejskich na 2023 rok wynosi 36.

W zakresie budżetów wyjazdów, najwięcej wyjazdów europejskich w 2022 roku miało budżet między 7 tys. a 8 tys. zł. Natomiast 44 proc. wyjazdów do krajów europejskich odbyło się z budżetem 8-12 tys. zł. Co więcej, 31 proc. wyjazdów pozaeuropejskich miało budżety powyżej 14 tys. zł.

Średnia liczebność grupy realizowana przez badane firmy wyniosła 54 osoby w 2022 roku, co stanowi wzrost o dwie osoby w porównaniu do roku 2019. Firmy biorące udział w badaniu obsłużyły łącznie 38 050 uczestników w 2022 roku, a prognozy na 2023 rok wskazują na wzrost do 44 650 osób.

Obroty firm biorących udział w badaniu wyjazdów incentive wyniosły w 2022 roku 200 mln zł i szacowany jest ich wzrost w 2023.

W badaniu przeanalizowano również procesy przetargowe w branży podróży motywacyjnych. Według wyników, 57 proc. przetargów odbywa się z udziałem 1-3 firm zapraszanych do złożenia oferty, podczas gdy 35 proc. przetargów odbywa się z udziałem 4-6 firm. Co więcej, 30 proc. firm wskazuje, że średni czas trwania procesu przetargowego wynosi powyżej czterech tygodni.

Na koniec uwzględniono również nastroje właścicieli i kadry zarządzającej w firmach poddanych badaniu. Według wyników na rok 2023, 43 proc. osób biorących udział w badaniu patrzy optymistycznie na przyszłość. Natomiast 22 proc. dostrzega zagrożenia w stosunku do 2023 roku.

Źródło i zdjęcie: www.WaszaTurystyka.pl

Comments are closed.

Close Search Window