Aktualności Mazovia Convention|

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapowiedziała uruchomienie programu dotacyjnego dla firm z branży HoReCa (sektory hotelarski, gastronomiczny, turystyczny i kulturowy) dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii Covid-19. Ogłoszenia konkursu spodziewamy się nawet pod koniec marca 2024 r. Ponieważ kolejność składania wniosków będzie istotna, warto już teraz podjąć kroki aby się do niego przygotować.

Szczegóły i wzory aplikacji nie są jeszcze znane, ale chcielibyśmy przekazać garść podstawowych informacji zebranych przez Dyrektor Biura – Dorotę Zbińkowską z różnych źródeł i kierunkowych informacji:

1. MŚP musi prowadzić działalność w ramach wskazanych dla HoReCa kodów PKD (będą dokładnie określone ale można spodziewać się 55.10.Z, %%.20.Z, 55.30Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, %6.29.Z, 56.30.Z, 59.14.Z, 77.21.Z, 77.34.Z, 35.Z, Dział 77, 82.30,Z, 85.51.Z, 91)

2. W ramach KPO wspierane będą przedsięwzięcia mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorców obejmujące:

– inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną, takie jak roboty budowlane (w tym budowa i rozbudowa obiektów), nowe linie produkcyjne, maszyny i urządzenia niezbędne do uruchomienia nowych produktów/usług,

– inwestycje związane z zieloną transformacją (w szczególności zachęcające do zapobiegania powstawaniu odpadów, poprzez prace projektowe, recykling/ponowne wykorzystanie odpadów),

– wdrażanie rozwiązań z zakresu energii odnawialnej i inwestycje związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów czy sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa;

– podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym np. szkolenia;

– usługi rozwojowe na rzecz wspieranych MŚP, w tym np. opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych.

3. Maksymalne dofinansowanie może wynieść do 90% wartości kwalifikowanych kosztów projektu, w ramach pomocy de minimis; maksymalna kwota dotacji to 540 000,00 PLN.

4. Operatorem programu, odpowiedzialnym za procedurę naboru przedsięwzięć do projektu w województwie mazowieckim zostało Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. (TISE S.A.).

5. Warunkiem niezbędnym dla beneficjentów będzie wykazanie spadku obrotów o minimum 20% w 2020 lub w 2021 roku w porównaniu odpowiednio do 2019 lub 2020 roku.

6. Okres realizacji projektu będzie wynosił prawdopodobnie 12 miesięcy, projekty powinny zakończyć się do stycznia 2026 roku.

Zakres wsparcia oznacza, że w ramach projektu będzie możliwe sfinansowanie np. przygotowania profesjonalnych miejsc obsługi kamperów, kempingów i innych inwestycji wspomagających rozwój turystyki i Państwa firmy.

Więcej informacji można znaleźć pod linkiem: https://www.parp.gov.pl/component/content/article/85668:rusza-wsparcie-dla-firm-z-branzy-horeca-dotknietych-skutkami-pandemii-covid-19 i tu: https://tise.pl/tise-operatorem-regionalnym-programu-grantowego-parp/

Informacja własna / Zdjęcie: Pixabay

Comments are closed.

Close Search Window